Integritetspolicy

 

Din personliga integritet är viktig för oss och i vår policy beskrivs bl a vilka personuppgifter som samlas in och varför.
Det beskrivs också på vilken laglig grund enligt GDPR (General Data Protection Regulation) som vi utför dem.
Personuppgiftsansvarig är JOBI Footright AB 556029-4273.

 

För att hantera beställningar

Namn, kontaktuppgifter, personnummer och betalningsinformation behandlas för att kunna identifiera köpare, leverera beställda varor, hantera betalningar och kundtjänstärenden såsom returer, reklamationer och garantiärenden.
Behandlingen sker på laglig grund genom fullgörande av köpeavtal, en affär mellan dig och oss helt enkelt.
Tredjepartstjänster som kan tas i anspråk vid orderläggning är Crealevant (hemsidorna), Visma (fakturapåminnelser), samt Svea Ekonomi (kassa), med vilka underbiträdesavtal finns.

 

För att hantera användarkonto på jobi.se

Namn, kontaktuppgifter, lösenord samt köphistorik behandlas för att ge dig behörighet att logga in, underlätta beställning, följa transporten och se köphistorik.
Behandlingen sker på laglig grund genom berättigat intresse, d v s nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

 

För att marknadsföra produkter och tjänster

Namn, mejladress, ort, köphistorik och besökshistorik (jobi.se) behandlas för att kunna erbjuda relevant marknadsföring.
Ingen direktmarknadsföring sker annat än att du själv angett och/eller godkänt dina uppgifter i detta syfte.
Behandlingen sker på laglig grund genom berättigat intresse, d v s nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster.

 

För att hantera bokningar

Namn och kontaktuppgifter behandlas för att kunna hantera visningsbokningar, om- och avbokningar.
Behandlingen sker på laglig grund genom fullgörande av avtal, d v s nödvändig för att erbjuda vår tjänst.

 

För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik, ärendekorrespondens och orderhistorik hanteras för krav i bokföringslagen samt innehav av vårt produktansvar.
Behandlingen sker på laglig grund genom rättslig förpliktelse.

 

För att utveckla produkter, rutiner och system

Köp- och besökshistorik, ålder, ort, teknisk samt användaranalysdata behandlas för att göra tjänster bättre och mer användarvänliga, samt att utveckla sortiment, resursanvändning och IT-system.
Behandlingen sker på laglig grund genom berättigat intresse, nödvändig för att utvärdera, utveckla och förbättra tjänster, produkter, rutiner och system.

 

För att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Köp- och användardata samt personnummer behandlas för att utreda eller förhindra bedrägerier och lagöverträdelser samt skydda mot angrepp och intrång i våra IT-system.
Behandlingen sker på laglig grund genom berättigat intresse/rättslig förpliktelse, nödvändig för att förhindra missbruk av tjänst samt utreda och förebygga brott.

 

För att ge relevanta kundupplevelser, -förmåner och -erbjudanden

Namn, mejladress, ort, köp- och besökshistorik (sajter) behandlas för att kunna ge dig som kund förmåner och erbjudanden.
Behandlingen sker på laglig grund genom berättigat intresse, nödvändig för lojalitetsskapande och relationsbyggande aktiviteter.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av samarbetspartners till JOBI, t ex när det gäller marknadsföring (Mokini nyhetsbrev, Facebook), transporter (Postnord), betallösning vid köp på nätet (Svea Ekonomi) och IT-tjänster (Nordlo/Crealevant).
I dessa fall behandlas uppgifterna för JOBIs räkning, enligt våra instruktioner och endast för de syften som uppgifterna samlats in. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge vi har en kundrelation eller det är nödvändig för de ändamål som är beskrivna i denna policy.

 

Cookies

När du besöker jobi.se använder vi oss av sk cookies. Dessa är nödvändiga för att sajten ska fungera och de lagras under en begränsad tid, samt så länge du är kvar på sajten. Dessa cookies lagrar information som gör att sidan fungerar och för att vi ska få fram webbstatistik och kunna utveckla vår sajt.
Om du inte vill acceptera cookies stänger du av dessa via webbläsarens säkerhetsinställningar. Sajten kommer dock inte att fungera fullt ut.

 

Rättigheter

Du har rätt att få tillgång till och att få veta vilken hantering som görs av dina personuppgifter. Detta gör du genom att begära ett registerutdrag från oss.
Du har också rätt att få dina uppgifter rättade, raderade och begränsade. Dina fullständiga rättigheter innefattar även rätt till dataportabilitet och att göra invändningar.
Vid åberopande av dina rättigheter ombeds du att kontakta oss på 042-22 00 60 alternativt info@jobi.se

Information om dina rättigheter enligt GDPR-lagstiftningen finner du hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.se. Här kan du också anmäla eventuella klagomål.

 

Kontaktuppgifter

För frågor eller mer information om personuppgiftshanteringen hos JOBI, är du välkommen att höra av dig till info@jobi.se eller 042-22 00 60. 

Denna policy kommer att uppdateras kontinuerligt för att uppfylla nya krav.
Senast uppdaterad 2022-01-13.