Läs mer om kategorin: Varför arbetsskor? Stäng

Bra arbetsskor är en klok investering

Under 2012 orsakades nästan hälften av arbetssjukdomarna av belastningsfaktorer.
En nyligen genomförd undersökning av AFA Försäkring visar att fallolyckor står för en stor del av sjukskrivningarna.

Att gå i dåliga eller i för arbetet fel sorts arbetsskor, är som bäddat för irritation, trötthet, skador, olyckor och misstag
och dessutom kan det bli väldigt dyrt.

Fallolyckor vanligt inom restaurang, kommun och landsting.

Nyligen konstaterades att fallolyckor var vanligaste olyckstypen bland kvinnor i kommun- och landstingssektorn.
Där utgör fallolyckor hela 46 procent av alla skador.
Fallolyckor kan bero på halka både inomhus och utomhus och naturligtvis kan det också bero på att man går i för stora eller ostadiga skor. 

Belastningsskador

En av de vanligaste orsakerna till för alla parter dyra belastningsskador är dåliga eller fel sorts arbetsskor. 
Arbetsskor som klämmer, är för hårda, inte är tillräckligt uppbyggda i hålfoten, är för stora, inte dämpar i steget, som gör att man svettas eller som inte skyddar som de ska. 

Dyra sjukskrivningar

Sjukskrivningar p g a olyckor och belastningsskador är ett dyrt kapitel för alla parter; arbetsgivare, arbetstagare och för samhället.
Rätt arbetsskor innebär därför en klok investering i hälsa, kapacitet och säkerhet. 

Här kan du läsa en artikel ur tidningen Arbetarskydd (nr 1/2013) om arbetsskor och belastningsskador. 

JOBIs representanter är utbildade i fotens anatomi och vid varje skovisning gör vi en behovsanalys av vilka skor som är lämpliga för arbetsmiljön och medarbetarnas fötter.
Våra skovisningar kostar ingenting och de är helt förutsättningslösa.
Du anmäler intresse för skovisning HÄR.